Aktualności

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników ogłasza 
konkurs na stanowisko Redaktora Naczelnego miesięcznika „Ginekologia Polska”

 

Wymagania oraz szczegółowe informacje przedstawiono w Regulaminie

Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Skrining rsm w modelu HPV-zależnym – LISTA CERTYFIKOWANYCH KOLPOSKOPISTÓW-Nowe paradygmaty – nowe wyzwania – nowe możliwości

12

 

Listy certyfikowanych kolposkopistów PTKiPSM

 

W dniach 20-21/11/2020 odbył się pierwszy kurs kolposkopowy zgodny z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020 dla HPV-zależnego modelu skriningu raka szyjki macicy zorganizowany wspólnie przez

Stanowisko

Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników,

 Konsultanta Krajowego ds. ginekologii i położnictwa,

 Konsultanta Krajowego ds. perinatologii

odnośnie celowości i przydatności

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników  odnośnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją RP

art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 Ustawy z dnia 7

Szanowne Uczestniczki Kongresu!Szanowni Uczestnicy Kongresu!   
Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem. Dotyczy on rozwiązań, o jakie zadbaliśmy, aby ograniczyć do minimum ryzyko

W związku z ukazaniem się na oficjalnej rządowej stronie NFZ interpretacji Zarządzenia Prezesa NFZ Nr
104/2020/DSOZ, odnoszącej się do porodów rodzinnych i jednocześnie nawołującej do zgłaszania

Żegnamy z wielkim smutkiem
Profesora Wojciecha Rokitę
Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

lisc

Uroczystości Pogrzebowe odbędą się w dniu 6 czerwca 2020 o godz.13.00 w Bazylice