Certyfikat Umiejętności PTGiP -Certyfikat Kolposkopii

Certyfikat Umiejętności PTGiP -Certyfikat Kolposkopii

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników umożliwia lekarzom zrzeszonym w PTGiP uzyskanie Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania Badań Kolposkopowych

 

W celu uzyskania Certyfikatu Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania Badań Kolposkopowych należy:

1. Wziąć udział w Kursie akredytowanym przez PTGiP, dedykowanym do uzyskania Certyfikatu Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania Badań Kolposkopowych (Kurs z warsztatami praktycznymi)

2. Uzyskać pozytywny wynik Egzaminu Specjalistycznego (organizowanego na zakończenie kursu)

Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania Badań Kolposkopowych jest ważny przez 4 lata od daty jego wydania.