Certyfikat Umiejętności PTGiP -USG PIERSI

Certyfikat Umiejętności PTGiP -USG PIERSI

PTGiP Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników umożliwia lekarzom zarejestrowanym jako czynni członkowie PTGiP (opłacający składki) uzyskanie Certyfikatu Umiejętności w zakresie Wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi

Par.5 Regulaminu Sekcji Specjalistycznych PTGiP

Aby uzyskać "Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie Wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi należy spełnić łącznie poniższe 4 warunki:

a. Uzyskać Certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi z warsztatami praktycznymi, akredytowany przez PTGiP, dedykowany do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi– Kurs Podstawowy

b. Uzyskać Certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi z warsztatami praktycznymi, akredytowany przez PTGiP, dedykowany do uzyskania Certyfikatu Umiejętności w zakresie wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi - Kurs Zaawansowany

c. Przystąpić i zdać egzamin teoretyczny i praktyczny (organizowany w ramach Kursu USG piersi z warsztatami praktycznymi podczas Kursu Zaawansowanego)

d. Przesłać do organizatora kursu 20 obrazów USG piersi

  1. Certyfikat jest ważny 4 lata od daty jego wydania.
  2. Ważność Certyfikatu Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie Wykonywania Badań Ultrasonograficznych Piersi może zostać przedłużona o kolejne 4 lata, po ponownym spełnieniu warunków zawartych w par.5

Po uzyskaniu kompletu certyfikatów/ dyplomów należy je przesłać na adres biura ZG:

Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

Certyfikat USG PTGiP zostanie wystawiony w ciągu 60 dni po wcześniejszej weryfikacji dokumentów