Członkostwo PTGiP

logo

 

Aby zostać Członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników należy wypełnić elektroniczny Formularz rejestracyjny, a następnie , po otrzymaniu informacji, że deklaracje została zaakceptowana - opłacić składkę poprzez system PayU.

Po założeniu konta, w każdej chwili mogą Państwo edytować swoje dane poprzez zalogowanie się do osobistego Profilu Członka PTGiP.

 

Formularz rejestracyjny – kliknij

 

UWAGA Rezydenci- w chwili uzyskania tytułu Specjalisty - informację taką należy przesłać do biura PTGiP na adres Kliknij, aby zobaczyć adres email w celu naniesienia zmiany w systemie rejestracji członków

Pragnę poinformować, że Zarząd Główny PTGiP prowadzi centralny rejestr członków Towarzystwa. Zebrane w nim informacje pomagają właściwie prowadzić działalność statutową. Gromadzenie danych osobowych odbywa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Towarzystwa, jak też kandydatów, o wypełnianie/aktualizację danych za pomocą Formularza Rejestracyjnego.
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Połozników
Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

Składki członkowskie

Ustawodawca nie przewidział możliwości dokumentowania otrzymanych składek członkowskich fakturą (fakturą, fakturą VAT lub wewnętrzną), w związku z tym dowodami potwierdzającymi przyjęcie składki członkowskiej mogą być tylko: wyciąg bankowy, dowód wpłaty KP itp.

Składki członkowskie PTGiP, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 30 ustawy o PIT nie stanowią Kosztu Uzyskania Przychodu.

"(…) Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:(...)składek do organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, (…)"

 
 
Przypominamy wszystkim członkom PTGiP o statutowym obowiązku opłacenia składek.
Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi:

  • osoby po specjalizacji — 200 zł,
  • osoby w trakcie specjalizacji —100 zł.

Termin opłacania składek: do 31 marca roku którego dotyczy wpłata
 
Składki członkowskie wpłacane są przez członków Towarzystwa bezpośrednio przez system E-skarbnik, za pośrednictwem strony PTGiP (www.ptgin.pl).

Nr konta

Dopuszcza się wpłaty składek członkowskich bezpośrednio na konto Zarządu Głównego PTGiP:


ING Bank Śląski
75 1050 1953 1000 0023 13116887
z podaniem w tytule: imienia, nazwiska oraz ODDZIAŁU do którego przynależy wpłacający.
 

UWAGA:

Możliwość wpłaty skłądek członkowskich bezpośrednio na konto Zarządu Głównego PTGiP jest dostępna wyłącznie dla Członków Towarzystwa posiadających konto w systemie MedKey (e-skarbnik)

 

Dla nowych członków lub nie posiadających konta w systemie: https://ptgin.pl/user/register

 

Dla członków posiadających konto w systemie: https://ptgin.pl/user/login

Składki opłacane przez osoby niezarejestrowane oraz składki bez opisu będą zwracane nadawcy.