Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zawiadamia o zwołaniu Posiedzenia Zarządu Głównego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
 
Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 11.00, lub w drugim terminie w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 11.15
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 12.30. (I TERMIN).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 12.45 (II TERMIN).