Stanowisko Prezydium PTGiP odnośnie interpretacji zarządzenia NFZ dotyczącego porodów rodzinnych

W związku z ukazaniem się na oficjalnej rządowej stronie NFZ interpretacji Zarządzenia Prezesa NFZ Nr
104/2020/DSOZ, odnoszącej się do porodów rodzinnych i jednocześnie nawołującej do zgłaszania Rzecznikowi Praw Pacjenta i/lub oddziałom wojewódzkim NFZ przypadków odmowy przez świadczeniodawcę możliwości przeprowadzenia porodu rodzinnego, Prezydium Zarządu Głównego PTGiP zajęło stanowisko którego treść publikujemy w załaczniku

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników