Żegnamy z wielkim smutkiem Profesora Wojciecha Rokitę

Żegnamy z wielkim smutkiem
Profesora Wojciecha Rokitę
Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

lisc

Odszedł od nas wspaniały Człowiek, Lekarz, Wyjątkowy Fachowiec, Przyjaciel
Wielka strata dla naszego Towarzystwa i całego środowiska lekarskiego

Wojtku, nie dopuszczamy do siebie tej wiadomości

Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie,
z którą łączymy się w żalu i smutku

Profesor Mariusz Zimmer, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników wraz z Zarządem Głównym