Aktualności

Doroczny Egzamin EUROPEAN BOARD & COLLEGE OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY (EBCOG) dzięki któremu można zdobyć tytuł "European Fellowof Obstetrics and Gynaecology (EFOG)"

"European Fellowof Obstetrics

W związku z opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Komunikatem w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

1

Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich

Fundacja Kościuszkowska

ogłasza konkurs na najlepszą oryginalną publikację naukową z zakresu medycyny klinicznej

W tym roku nagrodę 15 000 USD

Wrocław dnia 28.01.2021

 

 

W związku z opublikowanym w dniu 27.01.2021 wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (wydanym 22 października 2020 r) dotyczącym zgodności z Konstytucją RP art. 4a ust. 1 pkt

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników ogłasza 
konkurs na stanowisko Redaktora Naczelnego miesięcznika „Ginekologia Polska”

 

Wymagania oraz szczegółowe informacje przedstawiono w Regulaminie

Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Skrining rsm w modelu HPV-zależnym – LISTA CERTYFIKOWANYCH KOLPOSKOPISTÓW-Nowe paradygmaty – nowe wyzwania – nowe możliwości

12

 

Listy certyfikowanych kolposkopistów PTKiPSM

 

W dniach 20-21/11/2020 odbył się pierwszy kurs kolposkopowy zgodny z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020 dla HPV-zależnego modelu skriningu raka szyjki macicy zorganizowany wspólnie przez

Stanowisko

Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników,

 Konsultanta Krajowego ds. ginekologii i położnictwa,

 Konsultanta Krajowego ds. perinatologii

odnośnie celowości i przydatności

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników  odnośnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją RP

art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 Ustawy z dnia 7

Szanowne Uczestniczki Kongresu!Szanowni Uczestnicy Kongresu!   
Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem. Dotyczy on rozwiązań, o jakie zadbaliśmy, aby ograniczyć do minimum ryzyko