Aktualności

W związku z ukazaniem się na oficjalnej rządowej stronie NFZ interpretacji Zarządzenia Prezesa NFZ Nr
104/2020/DSOZ, odnoszącej się do porodów rodzinnych i jednocześnie nawołującej do zgłaszania

Żegnamy z wielkim smutkiem
Profesora Wojciecha Rokitę
Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

lisc

Uroczystości Pogrzebowe odbędą się w dniu 6 czerwca 2020 o godz.13.00 w Bazylice

1

Tymczasowe Rekomendacje Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii

Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników 
oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy

 
1

 

 

Szanowni Państwo,

ze względu na obecną sytuacją epidemiologiczną związaną ze stanem pandemii w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 Sekcja Ultrasonografii Polskiego

 

 

 

Rekomendowana ścieżka postępowania dla kobiet w ciąży

 

Obecnie jesteśmy uczestnikami życia, jakie do tej pory trudno nam było sobie wyobrazić, nie można było tego przewidzieć i stworzyć

 

Wrocław, dnia 19.03.2020r.

Wobec postępującej i narastającej w Polsce epidemii koronawirusem COVID19, zgodnie z wydanymi zaleceniami wstrzymania odwiedzin w szpitalach, analogiczne postępowanie

Żegnamy z wielkim smutkiem
Profesora Wojciecha Rokitę
Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

lisc

Odszedł od nas wspaniały Człowiek, Lekarz, Wyjątkowy Fachowiec, Przyjaciel
Wielka

 

1

 

 

Koronavirus SARS-CoV-2: Stanowisko w kwestii leczenia niepłodności

 

16/03/2020

„Redaktor”

 

Koronavirus SARS-CoV-2: 

Stanowisko w kwestii leczenia niepłodności: 

- Polskiego