Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników uzyskało afiliację European Urogynecological Association (EUGA).
Osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z
Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Zarządu PTGiP w sprawie Rozporządzeń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia, dotyczących postępowań położniczo-ginekologicznych

Zachęcamy do zapoznania się z pismem informacyjnym Prezesa Zarządu PTGiP.