GRUPA PERINATOLOGICZNA

Przewodniczący grupy:
prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-
Gorzelak
b.leszczynska@umlub.pl