Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zawiadamia o zwołaniu Posiedzenia Zarządu Głównego oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) w godz. 17.00–18.30 oraz w drugim terminie w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) w godz. 17.15–18.45.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 19.00. (I TERMIN).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 19.15 (II TERMIN).