Kontakt

POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW

ul. Cybernetyki 7F/87
02–677 Warszawa

NIP: 5261746830

POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW

Sekretariat (adres do doręczeń):

II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

sekretariat III p.

DANE KONTAKTOWE

Sekretariat

tel.: +48 608 338 499, mail: office@ptgip.org

 

Dyrektor Zarządu Głównego PTGiP

Beata Olech

+48 608 338 199, mail: b.olech@ptgip.org