List Prezesa Zarządu PTGiP

Zachęcamy do zapoznania się z pismem informacyjnym Prezesa Zarządu PTGiP.