Sekcja Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży PTGiP

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak