Sekcja Terapii Płodu PTGiP

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik