POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE