POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, KONWENT SENIORÓW, WALNE ZGROMADZENIE SEKCJI SPECJALISTYCZNYCH PTGIP