Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Skrining rsm w erze HPV-zależnej -PODSUMOWANIE

 

W dniach 20-21/11/2020 odbył się pierwszy kurs kolposkopowy zgodny z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020 dla HPV-zależnego modelu skriningu raka szyjki macicy zorganizowany wspólnie przez Sekcję Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP oraz Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. 

Kurs zrealizowano wg programu dla certyfikacji podstawowej, uprawniającej do wykonywania kolposkopii z biopsją, po zaliczeniu egzaminu certyfikującego, który odbył się 28/11/2020. 

Komitet Naukowy i jednocześnie zespół wykładowców utworzyli eksperci-kolposkopiści prof. dr hab. n. med. Rober Jach, dr hab. n. med. Maciej Stukan, dr n. med. Wojciech Kolawa i lek. Maciej Mazurec oraz ekspert w zakresie patologii i cytopatologii ginekologicznej dr n. med. Martyna Trzeszcz, członkowie Zarządu Sekcji i PTKiPSM. 

Hybrydowy model kursu potwierdził bardzo wysoką skuteczność tej formy edukacji w kolposkopii. 

Kurs zgromadził 82 uczestników z całej Polski. 

Egzamin zaliczyło 81 osób! 

Uczestnicy, którzy zdali egzamin jako pierwsi uzyskali tytuł: 

Certyfikowanego kolposkopisty PTKiPSM

z indywidualnym numerem, uprawniający do wykonywania kolposkopii z biopsją zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020. 

Lista certyfikowanych kolposkopistów będzie wkrótce dostępna na stronie www PTKiPSM w zakładce Polska Szkoła Kolposkopii. 

Zapraszamy do udziału w następnej edycji kursu, informacje już wkrótce. 

Poniżej gratulacje przekazane uczestnikom po zaliczonym egzaminie: 

Szanowni Państwo, 

w imieniu Komitetu Naukowego dziękuję za Państwa udział w kursie, świadczący o odpowiedzialnym stosunku do fundamentalnych zmian dokonujących się w prewencji wtórnej raka szyjki macicy na świecie oraz chęci edukacji w temacie efektywnego zastosowania nowych technologii, ze wsparciem nowych algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w erze skriningu HPV-zależnego. 

Projekt KOLPOSKOPIA 2020 jest polską odpowiedzią na wyzwania współczesnego wieloparametrowego skriningu rsm, który ma Wam umożliwić dołączenie do światowego grona specjalistów w tym zakresie oraz pozwolić bezpiecznie wdrażać aktualnie najbardziej skuteczne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne. 

Jako wykładowcy mamy szczególną satysfakcję obserwować Państwa skuteczność w przyswojeniu przedstawionego przez nas niełatwego materiału edukacyjnego, co znalazło swój finał w tak wysokich wynikach egzaminu certyfikującego. 

Gratulujemy wejścia do elitarnego grona certyfikowanych kolposkopistów Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. 

W najbliższych dniach zostanie przesłany formularz do wypełnienia przez Państwa, umożliwiający sformalizowanie procesu certyfikacji. 

Z pozdrowieniami 

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach 

Przewodniczący Komitetu Naukowego Kursów Kolposkopowych 

Przewodniczący Komitetu ds. Kompleksowych Rekomendacji Standardów w Kolposkopii KOLPOSKOPIA 2020 

Przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP 

Przewodniczący Kapituły Certyfikującej PTKiPSM 

Prezes PTKiPSM