Rekordowy Impact Factor Ginekologii Polskiej : 1,232

1

!!!! Ginekologia Polska  IF: 1,232 !!!!

 

Szanowni Państwo, z wielką dumą i radością przekazujemy informację, ż

 

Ginekologia Polska”

miesięcznik Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników  pod redakcją 

Prof. dr hab. n. med. Rafała Stojko

osiągnęła rekordowy w swojej historii Impact Factor : 1,232

 

 

3