Aktualności

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników mam zaszczyt zaprosić wszystkich Członków naszego Towarzystwa: ginekologów, położników i perinatologów, lekarzy w trakcie

 

 

 

Miło nam poinformować, że XXXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników został objęty Honorowym Patronat Marszałka Senatu, Profesora Tomasza Grodzkiego

 

 

 

 

 

 

 

 

1

!!!! Ginekologia Polska  IF: 1,232 !!!!

 

Szanowni Państwo, z wielką dumą i radością przekazujemy informację, ż

 

Ginekologia Polska”

miesięcznik Polskiego Towarzystwa Ginekologów i

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników informuję, że na Prezesa Zarządu Głównego PTGiP w kadencji 2022-2024 została zgłoszona przez oddział łódzki kandydatura

 

 

 

1

Nowe paradygmaty – nowe wyzwania – nowe możliwości

 

Projekt KOLPOSKOPIA 2020: 

Dołącz do grona Certyfikowanych Kolposkopistów Zabiegowych PTKiPSM „Master of Colposcopy”

 

Zobacz więcej

 

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Profesora Jerzego Mielnika

wieloletniego kierownika Kliniki i Instytutu Położnictwa i Chorób 

Kobiecych w Gdańsku,

Członka Polskiego Towarzystwa

 

Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji w ramach IV edycji „Konkursu o przyznanie Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników” 2021-fundowanej przez Polski Bank Komórek Macierzystych

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników mam zaszczyt zaprosić wszystkich Członków naszego Towarzystwa: ginekologów, położników i perinatologów, lekarzy w trakcie

Stanowisko PTGiP dotyczące szczepień kobiet ciężarnych przeciwko COVID19.

Zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, na podstawie analizy opublikowanych danych światowych, jak