Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Profesora Jerzego Mielnika

 

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Profesora Jerzego Mielnika

wieloletniego kierownika Kliniki i Instytutu Położnictwa i Chorób 

Kobiecych w Gdańsku,

Członka Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników