Opublikowany: 03/12/2021

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna na liście czasopism, które otrzymują punkty MEiN - 40 pkt

1

UWAGA!

Czasopismo "Ginekologia i Perinatologia Praktyczna" otrzymało 40 pkt  znajdując się w wykazie czasopism 

opublikowanym w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w dniu 1 grudnia 2021 roku 

 

Kwartalnik „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna" (GiPP) pod redakcją prof. dr hab. n. med. Piotra Sieroszewskiego  jest czasopismem edukacyjnym wydawanym pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. 

Publikowane są w nim przede wszystkim rekomendacje PTGiP, prace poglądowe, opisy przypadków, komentarze i listy do Redakcji z zakresu położnictwa i ginekologii o walorach praktycznych i edukacyjnych dla kształcących się lekarzy. 

 

1