Zarząd PTGiP

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Specjalista Perinatologii
 • Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Klinika Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. nadzw. Hubert Huras

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Specjalista Perinatologii.
 • Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii UJ CM.
 • Małopolski Konsultant ds. Ginekologii, Położnictwa i Perinatologii.

Klinika Położnictwa i Perinatologii UJ CM
31-501 Kraków, ulica Koprernika 23

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Specjalista Endokrynologii,
 • Specjalista Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości
 • Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM CSK MON w Warszawie

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

 • Kierownik I Katedry Ginekologii i Położnictwa Kliniki Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Specjalista Perinatologii
Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii
I Katedra Ginekologii i Położnictwa 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
Ul. Wileńska 37, 94-029, Łódź

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Dr hab. n. med. Tomasz Fuchs

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa
 • Zastępca Kierownika Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Klinika Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Dr hab. n. med. Michał Pomorski

 • Specjalista Ginekologii i Położnictwa

Klinika Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

 

  GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA PTGiP

  Główna Komisja Rewizyjna PTGiP
  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

  Główna Komisja Rewizyjna PTGiP
  Prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska

  Główna Komisja Rewizyjna PTGiP
  Prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak

  SĄD KOLEŻEŃSKI PTGiP

  Sąd Koleżeński PTGiP
  Prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki

  Sąd Koleżeński PTGiP
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt

  Sąd Koleżeński PTGiP
  Prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński

  Sąd Koleżeński PTGiP
  Prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak

  Sąd Koleżeński PTGiP
  Dr hab. n. med. Paweł Basta

  PREZESI UBIEGŁYCH KADENCJI PTGiP

  1. Prof. dr hab. n. med. Rudolf Klimek
  2. Prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń
  3. Prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski
  4. Prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz
  5. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Różewicki
  6. Prof. dr hab. n. med. Wiesław Szymański
  7. Prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
  8. Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
  9. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
  10. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
  11. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś