Certyfikat Wiedzy PTGiP

Certyfikat PTGiP

Począwszy od roku 2019 Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników proponuje Lekarzom posiadającym specjalizację, oraz będącym w trakcie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii, zarejestrowanym jako czynni członkowie PTGiP (opłacający składki) możliwość uzyskania: „CERTYFIKATU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW i POŁOŻNIKÓW POSTĘPOWANIA ZGODNEGO Z AKTUALNĄ WIEDZĄ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNĄ DLA CZŁONKA PTGiP” Potwierdzającego nieustanne podnoszenie kompetencji z zakresu Ginekologii i Położnictwa

Punkty PTGiP

Certyfikat uzyskuję się przez zebranie Punktów Certyfikacji PTGiP (Punkty PTGiP) -
obowiązujących na każdej Konferencji akredytowanej i punktowanej przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.
Dla uzyskania Certyfikatu po raz pierwszy konieczne jest zebranie 100 punktów Konferencyjnych.
Certyfikat wydawany jest na okres 1 roku i obowiązuje w roku kalendarzowym w którym uzyskano liczbę punktów konieczną do jego uzyskania.

Kolejny Certyfikat

Dla uzyskania kolejnego Certyfikatu, w kolejnym roku konieczne jest ponowne zebranie 100 punktów Konferencyjnych

Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 grudnia danego roku.

Wnioskodawcy muszą udokumentować, że obowiązujące wymagania PTGiP zostały spełnione, przesyłając na adres wskazany przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, potwierdzenie skompletowania wszystkich wymaganych punktów (skan/kserokopia Certyfikatu-Zaświadczenia z odbytej konferencji z przyklejonym znacznikiem punktowym PTGiP, otrzymanym od Organizatora Konferencji)

Przesłanie informacji

-Informację wraz z potwierdzeniem uzyskania wymaganej liczby punktów,

-informacją o posiadanym tytule naukowym

-informacją o adresie mailowym na jaki należy przekazać Certyfikat

proszę przesyłać do Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników na adres:

Mail: CKliknij, aby zobaczyć adres email, temat maila: „CERTYFIKAT WIEDZY PTGiP”

 

 

 

 

 

 

obraz