Opublikowany: 16/03/2021

Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

PTGiN_aktualnosciv2

W związku z opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Komunikatem w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów i informacją o planowanej decyzji Ministra Zdrowia o możliwości przełożenia PES w tym z zakresu ginekologii i położnictwa , Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników wnioskuje o wstrzymaniu tej decyzji odnośnie egzaminu testowego natomiast wnosi o odwołanie egzaminu ustnego . 

Wzorem poprzedniej sesji PES, odbywającej się również w czasie pandemii , takie rozwiązanie było według PTGiP optymalnym wyjściem z tej, niespotykanej na skalę Świata, sytuacji. Umożliwiało zarówno niezależną weryfikację wiedzy lekarzy zdających, jak i szybki powrót do oddziałów macierzystych i aktywnej pracy zawodowej. 

Trwająca epidemia COVID19 faktycznie utrudnia zorganizowanie formy ustnej egzaminu i naraża na niepotrzebne ryzyko szczególnie, choć nie tylko lekarzy niezaszczepionych. Warto zauważyć, że forma testu przeprowadzana w grupie osób w większości zaszczepionych, w ochronnych maseczkach i piszących egzamin na ogromnej przestrzeni w bezpiecznej od siebie odległości jest , naszym zdaniem, bezpieczna i możliwa do zrealizowania. 

Optując za takim rozwiązaniem PES z zakresu ginekologii i położnictwa tzn. przeprowadzeniem w ustalonym już terminie egzaminu testowego i zaliczeniem go jako końcowego egzaminu nadającego stopień specjalisty, mamy na uwadze dwa aspekty : 
1- organizacyjny jednostek macierzystych, w których pracują i szkolą się lekarze przystępujący do egzaminu w obecnej sesji. Zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem każdej pary rąk do pracy, powrót do pracy tak wyszkolonej kadry medycznej obecnie staje się koniecznością.  

2 – czynnik ludzki każdego lekarza, który ostatni czas swojego życia zawodowego i osobistego poświęca na przygotowanie się do egzaminu ustalonego na dany dzień.  Wszyscy lekarze, bez względu na stopień i tytuł naukowy mają śwadomość, że ten egzamin- PES,  jest najważniejszym egzaminem życia zawodowego i każdy, kto kiedykolwiek ten egzamin zdawał, pamięta z jakim stresem i przeżyciem się on wiąże. Dodatkowo, wielu lekarzy, na potrzebę nauki do egzaminu wykorzystywało swoje urlopy, zawieszało działalność leczniczą oraz zobowiązania rodzinne, w nadziei na normalizację życia po zdanym egzaminie. Niesie to za sobą kolosalne konsekwencje psychologiczne. 

Mając powyższe na uwadze apelujemy do Ministra Zdrowia o wzięcie pod uwagę głosu reprezentanta ginekologów i położników jakim jest PTGiP i przychylne rozpatrzenie naszego wniosku o utrzymanie egzaminu testowego w ustalonym terminie i zaliczenie go jako końcowego egzaminu nadającego stopień specjalisty z zakresu ginekologii i położnictwa, a tym samym zrezygnowania z formy ustnej egzaminu.

 

Z poważaniem 

Prof. dr hab. n.med. Mariusz Zimmer

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników