Opublikowany: 17/02/2021

Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich

Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich

Fundacja PTGIN

Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich

Fundacja Kościuszkowska

ogłasza konkurs na najlepszą oryginalną publikację naukową z zakresu medycyny klinicznej

W tym roku nagrodę 15 000 USD przyznajemy już po raz piąty. Nagradzamy pracę, która została opublikowana
w czasopiśmie medycznym światowej rangi, w języku angielskim, w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody (2019-2020). Nagroda może zostać przyznana
za publikację przygotowaną na podstawie badań wykonanych
w Polsce lub w zagranicznym ośrodku naukowym.

O Nagrodę im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich mogą ubiegać się autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i mieszkający stale na terytorium Polski.

Termin przesyłania zgłoszeń:

31 maja 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu:

październik 2021.

Więcej informacji na temat Nagrody oraz Fundacji Kościuszkowskiej

www.kfpoland.org

www.thekf.org Kliknij, aby zobaczyć adres email