Opublikowany: 22/06/2021

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników przedstawia sylwetkę kandydata na Prezesa Zarządu Głównego w kadencji 2022-2024

t

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników informuję, że na Prezesa Zarządu Głównego PTGiP w kadencji 2022-2024 została zgłoszona przez oddział łódzki kandydatura Profesora Piotra Sieroszewskiego. Jest to jedyna,  zgłoszona zgodnie ze Statutem Towarzystwa kandydatura na Prezesa ZG na kadencję 2022-2024, .

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

 

Kierownik I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

plakat