Opublikowany: 04/01/2021

Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Skrining rsm w modelu HPV-zależnym - Nowe paradygmaty – nowe wyzwania – nowe możliwości

Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Skrining rsm w modelu HPV-zależnym - Nowe paradygmaty – nowe wyzwania – nowe możliwości

PTGiN_aktualnosciv2

Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Skrining rsm w modelu HPV-zależnym – LISTA CERTYFIKOWANYCH KOLPOSKOPISTÓW-Nowe paradygmaty – nowe wyzwania – nowe możliwości

Listy certyfikowanych kolposkopistów PTKiPSM są już dostępne na stronie Towarzystwa  http://kolposkopia.info/polska-szkola-kolposkopii/certyfikacja/certyfikowani-kolposkopisci-ptkipsm-poziom-i/

W dniach 20-21/11/2020 odbył się pierwszy kurs kolposkopowy zgodny z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020 dla HPV-zależnego modelu skriningu raka szyjki macicy, wspólnego projektu Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy.

 

Kurs zrealizowano wg programu dla certyfikacji poziomu 1, uprawniającej do wykonywania kolposkopii z biopsją, po zaliczeniu egzaminu certyfikującego, który odbył się 28/11/2020.

 

Komitet Naukowy kursów i jednocześnie zespół głównych wykładowców tworzą eksperci-kolposkopiści prof. dr hab. n. med. Robert Jach, dr hab. n. med. Maciej Stukan, dr n. med. Wojciech Kolawa i lek. Maciej Mazurec oraz ekspert w zakresie patologii i cytopatologii ginekologicznej dr n. med. Martyna Trzeszcz, członkowie Zarządu PTKiPSM.

 

Hybrydowy model kursu potwierdził bardzo wysoką skuteczność tej formy edukacji w kolposkopii.

 

Kurs zgromadził 82 uczestników z całej Polski.

Egzamin zaliczyło 81 osób!

Uczestnicy, którzy zdali egzamin, jako pierwsi uzyskali tytuł: Certyfikowanego kolposkopisty PTKiPSM, z indywidualnym numerem, uprawniający do wykonywania kolposkopii z biopsją zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020.

 

Listy certyfikowanych kolposkopistów są już dostępne na stronie www PTKiPSM w zakładce Polska Szkoła Kolposkopii.

 

Zapraszamy do udziału w następnej edycji kursu poziomu 1, która odbędzie się w dniach:

kurs: 12-13.03.2021

piątek 14.00-20.15

sobota 9.00-15.45

egzamin certyfikujący: 20.03.2021

sobota 9:00-10:45.

Indywidualny dostęp do kursu do dnia poprzedzającego egzamin certyfikujący.

 

Kurs poziomu 1 odbędzie się po raz pierwszy w formule dwuczęściowej:

 

- część 1 - teoretyczna - 4 godziny, egzamin certyfikujący po tygodniu (certyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu 1). 

Adresaci wszyscy uczestnicy skriningu rsm:

  • aktualni i przyszli kolposkopiści,
  • ginekolodzy,
  • inni kierunkowi specjaliści,

 

- część 2 - praktyczna, 8 godzin, egzamin certyfikujący po tygodniu (certyfikat kompetencji: kolposkopia z biopsją w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu części 1 i 2 - tytuł: Certyfikowany Kolposkopista PTKiPSM z indywidualnym numerem)

Adresaci:

  • aktualni i przyszli kolposkopiści.

 

Wszystkich certyfikowanych kolposkopistów PTKiPSM już dziś zapraszamy na kurs poziomu 2, który odbędzie się:

kurs: 14-15.05.2021

egzamin: 22.05.2021

Adresaci:

- posiadacze certyfikatu kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1

- posiadacze tytułu certyfikowanego kolposkopisty PTKiPSM, którzy po zaliczeniu egzaminu poziomu 2 otrzymają tytuł certyfikowanego kolposkopisty zabiegowego z uprawnieniami do wykonywania dodatkowo procedur ablacyjnych oraz LEEP/LLETZ.

 

Link do rejestracji na kursy już wkrótce.

 

Dołącz do grona specjalistów skriningu HPV-zależnego.

 

Z noworocznymi pozdrowieniami,

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach

Przewodniczący Komitetu Naukowego Kursów Kolposkopowych

Przewodniczący Komitetu ds. Kompleksowych Rekomendacji Standardów w Kolposkopii KOLPOSKOPIA 2020

Przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP

Przewodniczący Kapituły Certyfikującej PTKiPSM

Prezes PTKiPSM