Opublikowany: 14/06/2021

Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Skrining rsm w modelu HPV-zależnym - Nowe paradygmaty – nowe wyzwania – nowe możliwości

ptgin
logo

Nowe paradygmaty – nowe wyzwania – nowe możliwości

 

Projekt KOLPOSKOPIA 2020: 

Dołącz do grona Certyfikowanych Kolposkopistów Zabiegowych PTKiPSM „Master of Colposcopy”

 

Listy certyfikowanych kolposkopistów PTKiPSM są już dostępne na stronie Towarzystwa  http://kolposkopia.info/polska-szkola-kolposkopii/certyfikacja/certyfikowani-kolposkopisci-ptkipsm-poziom-i/

 

Już 163 polskich ginekologów uzyskało certyfikat umiejętności w zakresie kolposkopii z biopsją w HPV-zależnym skriningu raka szyjki macicy w ramach Projektu KOLPOSKOPIA 2020, uzyskując tytuł Certyfikowanego Kolposkopisty PTKiPSM.

 

Za niespełna 2 tygodnie Sekcja Patologii Szyjki Macicy PTGiP we współpracy z PTKiPSM zapraszają na

 

kurs: 25-26.06.2021

piątek 14.00-20.15

sobota 9.00-16.30

z następowym egzaminem certyfikującym: 03.07.2021

sobota 9:00-10:45,

 

pierwszy w historii polskiej prewencji wtórnej rsm, pozwalający uzyskać certyfikat umiejętności w zakresie procedur ekscyzyjnych (LLETZ/LEEP) oraz ablacyjnych (krio-  termo- i laseroablacji).

Osoby, które opłacą udział w tym wydarzeniu edukacyjnym, otrzymają Indywidualny dostęp do kompletnych nagrań kursu do dnia poprzedzającego egzamin certyfikujący.

 

Uczestnicy części teoretyczno-praktycznej kursu, którzy zaliczą egzamin certyfikujący otrzymają tytuł Certyfikowanego Kolposkopisty Zabiegowego PTKiPSM „Master of Colposcopy” z uprawnieniami do wykonywania procedur ablacyjnych oraz LLETZ/LEEP zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020.

 

Adresatami kursu kolposkopowego poziomu 2 są posiadacze tytułu Certyfikowanego Kolposkopisty PTKiPSM z indywidualnym numerem.

 

Dla tych, którzy jeszcze nie uzyskali tego tytułu, otwarta została możliwość uczestniczenia online w ostatniej edycji kursu poziomu 1, co następowo otwiera możliwość uczestniczenia w poziomie 2.

Zakup kursu jest jeszcze możliwy, a egzamin certyfikujący odbędzie się 19/06/2021 tylko w jednym terminie.

 

Rejestracja na kursy: www.kolposkopia-kursy.info.

 

Dołącz elitarnego do grona specjalistów skriningu HPV-zależnego.

 

Z zaproszeniem i pozdrowieniami

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego Kursów Kolposkopowych

Przewodniczący Komitetu ds. Kompleksowych Rekomendacji Standardów w Kolposkopii KOLPOSKOPIA 2020

Przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP

Przewodniczący Kapituły Certyfikującej PTKiPSM

Prezes PTKiPSM