Opublikowany: 11/09/2021

Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Skrining rsm w modelu HPV-zależnym - Nowe paradygmaty – nowe wyzwania – nowe możliwości

baner
logo

Nowe paradygmaty – nowe wyzwania – nowe możliwości

 

Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Skrining rsm w modelu HPV-zależnym – LISTA CERTYFIKOWANYCH KOLPOSKOPISTÓW ZABIEGOWYCH

 

Zaktualizowana lista certyfikowanych kolposkopistów zabiegowych PTKiPSM będzie wkrótce dostępna na stronie Towarzystwa  https://kolposkopia.info/polska-szkola-kolposkopii/certyfikacja/certyfikowani-kolposkopisci-zabiegowi-ptkipsm/

 

 

W dniach 25-26/06/2020 odbył się pierwszy kurs kolposkopowy POZIOMU 2 zgodny z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020 dla HPV-zależnego modelu skriningu raka szyjki macicy, wspólnego projektu Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy.

 

Komitet Naukowy kursów i jednocześnie zespół głównych wykładowców tworzą eksperci-kolposkopiści prof. dr hab. n. med. Robert Jach, dr hab. n. med. Maciej Stukan, dr n. med. Wojciech Kolawa i lek. Maciej Mazurec oraz ekspert w zakresie patologii i cytopatologii ginekologicznej dr n. med. Martyna Trzeszcz, członkowie Zarządu PTKiPSM.

 

Kurs POZIOMU 2 po zaliczeniu egzaminu certyfikującego pozwala uzyskać uprawnienia do wykonywania procedur ekscyzyjnych (LLETZ/LEEP) i ablacyjnych w modelu HPV-zależnym.

Egzamin w terminie zerowym odbył się 03/07/2021, a w pierwszym terminie 03/09/2021.

 

Hybrydowy model kursu potwierdził bardzo wysoką skuteczność tej formy edukacji w kolposkopii, a możliwość odroczonego uczestnictwa online otworzyła nowe możliwości edukacyjne w terminach najdogodniejszych dla uczestników.

 

Do egzaminów przystąpiło łącznie 77 uczestników z całej Polski, a zaliczyło 71 osób!

Uczestnicy, którzy zdali egzamin, jako pierwsi uzyskali tytuł Certyfikowanego Kolposkopisty Zabiegowego PTKiPSM, z indywidualnym numerem.

Gratulujemy i życzymy sukcesów diagnostycznych i terapeutycznych.

 

Listy certyfikowanych kolposkopistów zabiegowych będą wkrótce dostępne na stronie www PTKiPSM w zakładce Polska Szkoła Kolposkopii.

 

Zapraszamy do udziału w już trzeciej edycji kursu poziomu 1, która odbędzie się w formule hybrydowej i onlinew dniach:

kurs: 19-20.11.2021

piątek 14.00-20.00

sobota 9.00-16.00

egzamin certyfikujący: 26.11.2020

piątek 14:00-16:00.

Indywidualny dostęp online do kompletnego kursu utrzymany będzie do dnia poprzedzającego egzamin certyfikujący.

 

Kurs poziomu 1 odbędzie się jak do tej pory w formule dwuczęściowej:

 

- część 1 - teoretyczna - 4 godziny, egzamin certyfikujący po tygodniu (certyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu 1). 

Adresaci wszyscy uczestnicy skriningu rsm:

- aktualni i przyszli kolposkopiści,

- ginekolodzy,

- inni kierunkowi specjaliści,

 

- część 2 - praktyczna, 8 godzin, egzamin certyfikujący po tygodniu (certyfikat kompetencji: kolposkopia z biopsją w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu części 1 i 2 - tytuł: Certyfikowany Kolposkopista PTKiPSM z indywidualnym numerem)

Adresaci:

- aktualni i przyszli kolposkopiści.

 

Wszystkich już certyfikowanych kolposkopistów PTKiPSM oraz tych, którzy planują uzyskanie tego zaszczytnego tytułu, zapraszamy do udziału w kursie poziomu 2 online, w dogodnym terminie.

Adresaci:

- posiadacze certyfikatu kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1

- posiadacze tytułu certyfikowanego kolposkopisty PTKiPSM, którzy po zaliczeniu egzaminu poziomu 2 otrzymają tytuł Certyfikowanego Kolposkopisty Zabiegowego z uprawnieniami do wykonywania dodatkowo procedur ablacyjnych oraz LLETZ/LEEP.

 

Rejestracja na stronie www.kolposkopia-kursy.info

 

Dołącz do grona specjalistów skriningu HPV-zależnego.

 

Z pozdrowieniami

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach

Przewodniczący Komitetu Naukowego Kursów Kolposkopowych

Przewodniczący Komitetu ds. Kompleksowych Rekomendacji Standardów w Kolposkopii KOLPOSKOPIA 2020

Przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP

Przewodniczący Kapituły Certyfikującej PTKiPSM

Prezes PTKiPSM