Opublikowany: 28/01/2021

PTGiP PODTRZYMUJE STANOWISKO Z DNIA 27.10.2020 W SPRAWIE WYROKU TK

PTGiP PODTRZYMUJE STANOWISKO Z DNIA 27.10.2020 W SPRAWIE WYROKU TK

PTGiN_aktualnosciv2

W związku z opublikowanym w dniu 27.01.2021 wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (wydanym 22 października 2020 r) dotyczącym zgodności z Konstytucją RP art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników podtrzymuje swoje Stanowisko z dnia 27.10.2020

 

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników