Opublikowany: 22/12/2021

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY ROZRODU I EMBRIOLOGII (PTMRIE) ORAZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW (PTGiP) W KWESTII WSKAZAŃ MEDYCZNYCH UZASADNIAJĄCYCH ZAPŁODNIENIE WIĘCEJ NIŻ SZEŚCIU KOMÓREK JAJOWYCH U KOBIET PRZED 35 r.ż.

1
stanowisko